KINDER
OEFEN
THERAPIE

Wat is kinderoefentherapie ?

Wat is kinderoefentherapie ? 

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, rennen,  klimmen, voetballen, fietsen, knutselen en schrijven. Bewegen is niet aan leeftijd gebonden en is behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Meestal gaat dat goed, maar door verschillende factoren is het mogelijk dat een kind niet de motorische ontwikkeling doorloopt zoals je dat zou willen zien. Dit kan resulteren in een onhandige motoriek of een achterstand in de motorische ontwikkeling. Ook zijn er kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, omdat er bijvoorbeeld een beperking is van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig.

De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen (tot en met 18 jaar) met een motorische ontwikkelingsachterstand. Het doel van de therapie is om het kind spelenderwijs te leren hoe het goed en gezond beweegt en zo meer zelfvertrouwen krijgt.

De kinderoefentherapeut behandelt uiteraard ook kinderen met houdingsproblemen.

 

Wanneer kinderoefentherapie ?

Kindertherapie is aan te raden bij kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.

Kinderoefentherapie wordt onder andere toegepast als een kind :

– laat is met kruipen, zitten of lopen

– vaak valt

– laat zonder zijwieltjes gaat fietsen

– moeite heeft met leren zwemmen

– angstig is met bewegen

– onhandig is

– druk is en zich slecht kan concentreren

– moeite heeft met mooi, leesbaar schrijven

– omkeringen maakt in cijfers en letters

– problemen heeft met de ruimtelijke oriëntatie

– moeite heeft met het vangen en gooien van een bal

– bij sporten niet mee kan komen

– geen goede houding heeft

 

Wat doet de kinderoefentherapeut ?

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

De kinderoefentherapeut begint met een intake.

Dan volgt een uitgebreid motorisch onderzoek, door middel van de movement ABCof andere motorische testen met aanvullende motorische observaties. Daarbij worden de belangrijkste mensen in de omgeving van het kind ( de ouders en /of verzorgers en de leerkracht) actief betrokken.

Op basis van de bevindingen tijdens het onderzoek schrijft de kinderoefentherapeut een onderzoeksverslag en stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op. Dit plan gaat altijd uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het plan richt zich vooral op de motoriek, maar houdt uiteraard ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Plezier in bewegen staat centraal. Er wordt bewogen binnen de bewegingswereld van het kind. In prettige, lichte oefenruimtes en met speciaal ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs ( weer) wat goed en gezond bewegen is. Het resultaat: een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

 

Kinderoefentherapie

– Bij een achterstand in de motorische ontwikkeling

– Eventueel in combinatie met gedragsproblemen of gedragsstoornissen
(zoals ADHD, ASS en NLD) of een ontwikkelingsachterstand

– Deskundige aandacht voor het bewegen van het kind

– Spelenderwijs leren goed en gezond te bewegen

– Kind krijgt vertrouwen in het eigen kunnen

– Houdingsproblemen