KINDER
OEFEN
THERAPIE

Verzekeringen en tarieven 2020

Verzekeringen en tarieven 2020

De Praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor Oefentherapie en Kinderoefentherapie in 2018 afgesloten

Kinderen onder de 18 jaar:

 • Bij een chronische indicatie (Lijst van Borst):
  De therapie worden vanuit de basisverzekering vergoed.
 • Bij een niet chronische indicatie:
  De eerste 18 behandelingen van de therapie worden vanuit het basispakket vergoed. Mochten meer behandelingen nodig zijn worden deze deelsvergoed vanuit een eventuele aanvullende verzekering, Het is afhankelijkvan uw polis en uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoedworden.

18 jaar en ouder :

 • Bij een chronische indicatie (Lijst van Borst):
  De eerste 20 behandelingen van de therapie worden vanuit de eventueel aanvullende verzekering vergoed. Het is afhankelijk van uw polis en uwzorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden. Vanaf de 21ebehandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Niet chronische indicatie:
  De therapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingenvergoed worden.

Afzeggen
Bij behandelingen die niet 24 uur van te voren afgezegd zijn, wordt 75 % van het behandeltarief in rekening gebracht. Deze kosten moeten door uzelf betaald worden en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Eigenverantwoording
Om er zeker van te zijn hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, kijk dan goed in uw eigen ziektekostenverzekeringspolis, voordat u naar de oefentherapeut voor uw eerste consult komt.

Let bij het afsluiten van uw polis 2016 op vergoeding van oefentherapie uit de aanvullende verzekering als u voorheen recht had op vergoeding vanuit de basisverzekering! Op uw eigen polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u nakijken hoeveel behandelingen voor Oefentherapie er vergoed worden in het jaar 2016. U kunt ook uw zorgverzekering hierover bellen voor informatie. U bent zelf verantwoordelijk om goed aan uw therapeut door te geven hoeveel aantal behandelingen uw zorgverzekering aan u vergoed.

 Verandering van chronische lijst,bijlage 1 van de zorgverzekeringswet:
Op basis van onderzoek is gebleken dat langdurige fysiotherapie en oefentherapie bij een aantal aandoeningen niet doelmatig is. Daarom heeft de Nederlandse overheid een beperking doorgevoerd in de indicaties in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Plus Gym
De zorgverzekeraar vergoed deze groepslessen niet.

 Tarieven groepsles kinderoefentherapie: “Plus Gym “
Groepslessen 1 keer per week in de schoolweken
Lesduur 45 minuten per keer                                          €4,00