KINDER
OEFEN
THERAPIE

Kwaliteit

Kwaliteit                     image16

De huidige gezondheidszorg is aan continue veranderingen onderhevig. Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Oefentherapie en Kinderoefentherapie.
De wet BIG regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars kunnen via internet controleren of een paramedicus in het Kwaliteitsregister Paramedici is geregistreerd.

Bij onze praktijk is iedere medewerker ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici als oefentherapeut en degene die kinderoefentherapeut zijn, zijn ook ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici als kinderoefentherapeut.

De praktijk is bekend met de richtlijnen van de VvOCM en deze worden ook gebruikt door de kinder – oefentherapeuten Cesar.
Om aan alle kwaliteitseisen te voldoen, doen we o.a. regelmatig aan bij- en nascholing en voeren we met collega’s intercollegiaal overleg.

image2Verder zijn we lid van onze beroepsvereniging, de VvOCM.

 

 

image19

Tevens is iedere kinderoefentherapeut lid van het platform voor kinderoefentherapeuten

 

image18

Ook staan we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17256060