KINDER
OEFEN
THERAPIE

Gym +

Groepsles kinderoefentherapie: “Gym + “

De praktijk biedt groepsbehandelingen voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar voor kinderen met een verstandelijke beperking.

In de groep van 5 -12 jaar staat het verbeteren van de kwaliteit van de motoriek en het samen spelen centraal. Kinderen leren van elkaar en met elkaar. Bewegen in een groep is daarom extra leuk en goed voor het zelfvertrouwen.

In de groep van 13 – 18 jaar staat de opbouw van de conditie en het verbeteren van het bewegen centraal.

“Gym +” is effectief voor kinderen met een onhandige motoriek, maar is ook een prima vervolg op een individuele behandeling.
Wil uw kind graag sporten maar vind hij of zij niet de juiste aansluiting bij zijn of haar leeftijdsgenootjes.
Komt uw kind moeilijk mee met de gymles ?
Wil het leren zwemmen en fietsen niet vlotten?
Dit hoeft geen probleem te blijven als uw kind hierin de juiste begeleiding krijgt.
Kom dan naar deze groepsles !

– Elke week een ander thema om spelenderwijs te oefenen zoals ballen, springen, hinkelen met als doel het verbeteren van de motoriek van uw kind

– De therapeut is gespecialiseerd in kinderen met een achterstand in hun motorische ontwikkeling

– Groepjes van maximaal 5/8 kinderen ingedeeld naar leeftijd en probleem met de motoriek

Om de 10 weken is er een kijkles waarbij ouders van harte welkom zijn om de prestaties te bewonderen.
Er wordt bij indeling van de groep zo veel mogelijk rekening gehouden met leeftijd en / of motorische problematiek en sluit aan op de schooltijden van HUB Noordoost Brabant, vestiging Oss.

Maandag     5 -12 jaar   15.15 – 16.00 uur
Donderdag 13 -18 jaar   15.15 – 16.00 uur

 

Tarieven groepsles kinderoefentherapie: “GYM + “

Groepslessen, 1 keer per week
In de schoolweken
Om de 10 lessen kijkles voor ouders
Lesduur 60 minuten per keer
 

 

€ 4,00 per keer